naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
základní škola
mateřská škola
školní jídelna
dokumenty
zaměstnanci
školní poradenské pracoviště
Spolek rodičů
akce + fotogalerie
historie školy
napište nám
autor stránek

naše obec

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

Výsledek výběrového řízení
školní jídelna


Vážení rodiče a strávníci,
od 13. 12. 2014 nabývá účinnost Nařízení EU č. 1169/2011, kterým vzniká školním jídelnám povinnost informovat strávníky o alergenech obsažených v jídle
. Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku u  každého pokrmu vyznačeno číslem, které bude odpovídat číslu v přiložené tabulce alergenů.
Co jsou to alergeny: Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.
Alergická reakce vzniká zpravidla do 1 hodiny po požití pokrmu.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivky, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy – to je výčet relativně mírné reakce. Většinou zanikají v souladu s přibývajícím věkem.
Prahové hodnoty: minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný práh, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce hlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů.
Alergeny budou značeny v naší školní jídelně  na jídelních lístcích číslicí u každého pokrmu odpovídajícím číslem. Dále pak na webových stránkách školy, na nástěnce vedle jídelních lístků ve škole a na informačním panelu ve školní jídelně  bude přiložen seznam legislativně stanovených alergenů s číselným označením. Případné dotazy a podrobné informace dostanete také u vedoucího školní jídelny.
Pokud je Vaše dítě intolerantní na některý z alergenů, je nutné toto zohlednit a stravu odhlásit.

V Čelechovicích na Hané 13.12.2014

 

 

 

 

úřední e-deska

úřední e-deska

EU peníze školám

projekt Šablony

projekty
Ovoce do škol
a Mléko do škol

fotografie

Realizace dotačního programu vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR

100 let staré budovy školy

Mateřská škola