naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
základní škola
mateřská škola
školní jídelna
dokumenty
GDPR
zaměstnanci
školní poradenské pracoviště
Spolek rodičů
akce + fotogalerie
historie školy
napište nám
autor stránek

naše obec

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

Výsledek výběrového řízení
historie školy


Historie školy

Školství v Čelechovicích na Hané začíná psát svou historii v roce 1873.Do té doby neměla obec svou školu. Část žáků docházela do Kostelce na Hané,část do Smržic.Teprve v tomto roce mohou školáci zůstat ve své obci.Vyučuje se ve vyklizeném Beránkově gruntě.

Už o necelé dva roky později však uprostřed obce stála nová obecná škola/nynější obecní úřad/ - nejprve jednotřídní,později dvojtřídní a od roku 1891 trojtřídní. Počty žactva rok od roku rostou,proto radní v letech 1909-1911 nechali postavit novou pětitřídní školu ,která slouží žákům 1.stupně základní školy dodnes.

O postavení vlastní měšťanské školy uvažovali občané Čelechovic již za 1.republiky. Od roku 1928 zástupci Čelechovic a Smržic několikrát jednají o tom,kde bude škola umístěna.K dohodě nedochází.Až v roce 1935 bylo rozhodnuto,že škola bude stát na území Čelechovic a do jejího obvodu budou začleněny i obce Smržice, Studenec, Slatinky a Třebčín.Je schválen projekt,stavební pozemek,vydáno povolení ke stavbě.Plánované náklady činí jeden milion korun,na knížce je o půl milionu více.Zdá se,že nic nebrání tomu, aby se občané a žáci obvodu brzy dočkali důstojného stánku pro vzdělávání. 

Skutečnost je však poněkud jiná.Zbytečným dohadováním obcí byl čas promarněn,až přišel zákaz stavby veřejných budov a stavba školy uvízla po celou válku. V roce 1946 úřady znovu schválily místo pro stavbu-pozemek ležící podél silnice do Smržic,sousedící se sokolovnou.Přípravné práce začaly v roce 1947 poté,co Smržice, Čelechovice a Studenec ustavily stavební odbor,do jehož čela se postavil předseda čelechovického národního výboru Vladimír Kolrus.Ten sehrál důležitou roli,když s velkým úsilím odstraňoval překážky,které do cesty stavbě školy kladla liknavost úřadů i stavebních podniků,nástup komunistické moci,rozmary přírody i neochota řady občanů pomoci dotáhnout dobrou myšlenku do konce.

Na stavbě se postupně podílely tři firmy.První slibuje předat objekt v srpnu 1948. Už na podzim předchozího roku je však vidět,že se jí to zřejmě nepodaří.Chybí dostatek dělníků,stavba se vleče a ke všemu se objevuje voda v základech.Ty musejí být prohloubeny a mizí v nich 13 vagonů betonu.Změna společenských poměrů v únoru 1948 pak znamená,že stavbu přebírá brněnský podnik Konstruktiva.Ani za jeho působení však výstavba školy nespěje k zdárnému konci a přebírá ji prostějovský Průmstav.Situace se však nemění k lepšímu a stavba je z nepochopitelných důvodů zastavena na celý další rok.Až v srpnu roku 1949 se znovu začíná stavět.Dokončení se plánuje až v roce 1951,což je už tříletý skluz proti původnímu projektu.Podnik dodává objekt ke kolaudaci v červnu 1951.Neodvedl příliš dobrý výkon,protože kolaudační komise našla na stavbě šest desítek závažných vad.Přesto,že podniky,které se na dokončení stavby podílely,dostaly na jejich odstranění šest týdnů,jejich náprava trvala několik let. Školní rok 1951-1952 i přes tyto nedostatky začal.A to díkyúsilí a obětavosti učitelů v čele s ředitelem Robertem Spurným,několika maminkám a žákům.Ti během dvou týdnů
uklidili školu,připravili učebny a umyli podlahy a okna.Když se 1.září scházely do nové budovy děti, vítala je škola v plném lesku.


 

úřední e-deska

úřední e-deska

EU peníze školám

projekt Šablony

projekty
Ovoce do škol
a Mléko do škol

fotografie

Realizace dotačního programu vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR

100 let staré budovy školy

Mateřská škola